Dětský den s Lachtánkem

Milé děti, vážení rodiče a příznivci naší školy, zveme vás všechny na oslavu Dne dětí, která proběhne na školní zahradě v neděli

29. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

Těšit se můžete na bohatý program (hry, soutěže, veselé tanečky, diskotéka, modelování balónků), kterým vás bude provázet oblíbený klaun, skákací hrady, malování na obličej, cukrovou vatu a v neposlední řadě kontaktní zvěřinec.

Školský spádový obvod

Školský spádový obvod tvoří ulice: 

Blodkova (od ulice Kyjovská po ulici Velehradská), Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Zámečkem (pouze čp. 1406, 1728 – 1733, 1749, 2044), Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 570 – 577, 1411 – 1417 a 1524 – 1529), Velehradská.

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2021/22

Výše úplaty

Pro školní rok 2021/2022, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 600 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

Usnesením RM/2021/627 ze dne 18. 5. 2021 byla upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na šk. rok 2021/22.

1

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu a dubnu 2021

  1. V případě obnovení provozu v měsíci dubnu je úplata za předškolní vzdělávání dětí v MŠ v měsíci březnu 2021 prominuta.
  2. V měsíci dubnu platí rodiče vybraných profesí IZS za děti, pro které je MŠ otevřena od 12. dubna 2021 plnou výši úplaty, tj. 600 Kč, za všechny další děti, s výjimkou dětí plnící povinné předškolní vzdělávání, pro které bude od 26. 4. 2021 MŠ také otevřena, zaplatí rodiče 150 Kč.
  • V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt ŠABLONY III

Projekt: ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ MILADY HORÁKOVÉ HK je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.