Plánované akce školy

Na školní rok 2023 – 2024 jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

 • průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí
 • Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 31. 10. 2023
 • vánoční výlet (dle nabídek)
 • besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)
 • výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Tradice Velikonoc“ (19. – 28. 3. 2024)
 • Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2024
 • Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – týden od 11. 3. do 15. 3. 2024
 • po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2024 výjezd do školy v přírodě
 • oslava Dne dětí – „Dětský den s Lachtánkem“ – červen 2024
 • Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2024
 • výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

Projekty

Duhový týden ve školce U Lachtana – projekt na květen