Plánované akce školy

Na školní rok 2022 – 2023 jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

 • průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí
 • Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 1. 11. 2022
 • vánoční výlet (dle nabídek)
 • besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)
 • výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Tradice Vánoc“ (12. – 22. 12. 2022)
 • Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2023
 • Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – týden od 27. 3. do 31. 3. 2023
 • po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2023 výjezd do školy v přírodě
 • oslava Dne dětí – „Dětský den s Lachtánkem“ – červen 2023
 • Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2023
 • výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

Projekty

Duhový týden ve školce U Lachtana – projekt na květen

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – celoročně