Plánované akce školy

Na školní rok 2020 – 2021 jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

 • průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí
 • Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 3. 11. 2020 /NEPROBĚHNE/
 • vánoční výlet (dle nabídek)
 • besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)
 • Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2021
 • Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – týden od 15. do 19. 3. 2021
 • výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Velikonoční tradice“ (22. 3. – 1. 4. 2021)
 • po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2021 výjezd do školy v přírodě
 • oslava Dne dětí – „Dětský den s Lachtánkem“ – červen 2021
 • Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2021
 • výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

Projekty

Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na květen

Se Sokolem do života“ aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky