Školné

Výše úhrady je stanovena od 1. 9. 2023

600 Kč / měsíc

Platbu uhraďte nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

Stravné

Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny.

od 840 Kč / měsíc

Platbu uhraďte nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

3-6 leté dítě: 42 Kč / den, 7-8 leté dítě 45 Kč / den.

Školné a stravné se od 1. 9. 2023 platí v jedné platbě ve výši 1440 Kč.