Školné

Výše úhrady je stanovena od 1. 9. 2020

600 Kč / měsíc

KB: 19434511 / 0100, vs: 002

Platbu uhraďte nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

Každé dítě má po celou dobu docházky přidělený svůj variabilní symbol 002.

Stravné

Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny.

od 740 Kč / měsíc

KB: 19434511 / 0100, vs: 001

Platbu uhraďte nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.

3-6 leté dítě: 37 Kč / den, 7-8 leté dítě 41 Kč / den.

Každé dítě má po celou dobu docházky přidělený svůj variabilní symbol 001.