V měsíci říjnu nás čeká...

Na měsíc říjen jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

8.10. fotografování dětí – Fotoretroateliér (přihlášené děti ze tříd:Kosatky, Chobotničky, Tuleni)
9.10. fotografování dětí – Fotoretroateliér (přihlášené děti ze tříd:
Hvězdice, Tučňáci, Delfínci)
15.10. divadelní představení v MŠ „O řepě“ (všechny třídy) /ODLOŽENO/
20.10. logopedická depistáž (vybrané děti)

každou středuplavání (přihlášené děti ze tříd: Kosatky,
Chobotničky, Delfínci) /DO KONCE ŘÍJNA NEPROBĚHNE/

každý pátekkroužek tenisu a pohybových aktivit – Centrum DTJ
HK (u Labe) – (Kosatky) /DO KONCE ŘÍJNA NEPROBĚHNE/