V měsíci únoru nás čeká...

Na měsíc ÚNOR jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

25. 2.KARNEVAL  (proběhne ve všech třídách)

každou středu – plavání (přihlášené děti ze tříd: Kosatky,
Chobotničky, Delfínci) /PŘERUŠENO/

každý pátekkroužek tenisu a pohybových aktivit – Centrum DTJ
HK (u Labe) – (Kosatky) /PŘERUŠENO/