V měsíci červnu nás čeká...

Na měsíc ČERVEN jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány s ohledem na aktuální situaci tyto akce:

2. 6.  program „Včelí zahrada“ (Chobotničky, Tučňáci)

7. 6.  „třidní“ fotografování (všechny třídy)

14. 6. školní výlet do ZOO Chleby

16. 6. divadelní představení v divadle DRAK (Kosatky)

16. 6. horolezecká stěna (Tučňáci)

23. 6. „Pasování na školáky“ – dopolední program pro děti a jejich rodiče

 

V průběhu měsíce proběhnou ve všech třídách projektové dny „STAVITEL MĚSTA“

Každou středu PLAVEME – (předškolní děti ze tříd Kosatky, Chobotničky, Tučňáci)    

Každý pátek hrajeme TENIS (dle počasí) na DTJ Tenis-centru HK (předškolní děti)