V měsíci prosinci nás čeká...

Na měsíc PROSINEC jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

5. 12.     „Mikulášská nadílka“ v MŠ – (všechny třídy v dopoledních hodinách)

7. 12.     hudební představení v MŠ -pohádka „Sněhurka a tři koledy“ – (všechny třídy)

8. 12.     – návštěva Adalbertina – program „Hvězdička betlémská“ – (Kosatky,  Delfínci)

8. 12.     – návštěva horolezecké stěny – (Tučňáci)

11. 12.    – návštěva knihovny Nový HK s programem – (Delfínci)

12. 12.    „VÁNOČNÍ SETKÁNÍ“odpolední akce pro rodiče a děti na naší zahradě

21. 12.    – návštěva domova pro seniory Senecura – (předškoláci – zpívání koled, předání vánočních přáníček)

Každou středu PLAVEME S „VLNKOU“ – (předškolní děti ze tříd Kosatky, Tučňáci, Delfínci)

Každý pátek HRAJEME TENIS A SPORTUJEME na Tenis centru DTJ HK – (předškolní děti ze tříd Kosatky, Tučňáci, Delfínci)