V měsíci březnu nás čeká...

Na měsíc BŘEZEN jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

1. 3.   – program studentů LFUK HK „Nemocnice pro medvídky“ – začátek ve 14.15 h. (předškoláci – Kosatky, Tučňáci)

14. 3.  horolezecká stěna (Kosatky)

16. 3.  představení pro děti „Kouzelník ve školce“(všechny třídy) – zrušeno z důvodu nemoci

23. 3.  – fotografování dětí – Foto – Retro – Ateliér – (přihlášené děti ze tříd: Delfínci, Kosatky, Tučňáci)

24. 3.  – fotografování dětí – Foto – Retro – Ateliér – (přihlášené děti ze tříd: Hvězdice, Chobotničky, Tuleni)

Každou středu PLAVEME S „VLNKOU“ – (předškolní děti ze tříd Hvězdice, Kosatky, Tučňáci, Tuleni)  

Každé úterý a pátek hrajeme TENIS ve spolupráci s DTJ Tenis centrum HK (přihlášené předškolní děti)