Nadstandardní aktivity nabízené mateřskou školou

Pro školní rok 2023 – 2024 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu. Tyto činnosti probíhají během dne     s    p. učitelkami na třídách a na sportovištích se zkušenými trenéry a instruktory..

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Flétna – p. uč. Tereza Kašpárková

Hudebně pohybové hrátky – p, uč. Daniela Dvořáková

Horolezecká stěna – ve spolupráci se Spolkem stěnolezců, z.s.

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. Tereza Pleskotová

Lyžování –  ve spolupráci s lyžařskou školou SOPTÍK

Plavání – ve spolupráci s plaveckou školou VLNKA

Řečová chvilka – p. uč. Zuzana Jórová

Tenis – ve spolupráci s Tenis centrum DTJ Hradec Králové

Výtvarné činnosti – p. uč. Eva Povolná