Užíváme přirozené metody

Klademe velký důraz na motivaci pro hru

Dítě se nejlépe „učí“ na základě činností, kterými se ze svého zájmu zabývá a v čem se aktivně uplatňuje.

Vzhledem k tomu, že v předškolním období hra dominuje nad učením, musí být součástí všech činností, které se v průběhu dne v MŠ odehrávají.

Užíváme přirozené metody

Věnujeme pozornost tělesnému i psychickému zdraví dětí

Veškeré potřeby vlastního „já“ dítěte jsou zaměřeny na budování a posílení pocitu sebedůvěry.

Snaha dosáhnout uznání formuje sebedůvěru člověka v různých kombinacích a s různou intenzitou. Pocit sebedůvěry se vytváří od okamžiku prvního nadechnutí neustálým srovnáváním se s okolím.

Kdo si hraje, nezlobí

Používáme edukativní pomůcky a hrajeme hry

Také proto má každá třída svou herní místost se spoustou hraček a dalšího edukativního vybavení.

Samozřejostí je také šatna pro děti, sociální zařízení, WC, sprcha, umývárna a sklady na pomůcky a hračky

Pečujeme o Vaše děti

Priority našeho programu

• pečovat o celkové zdraví
• znát a respektovat individuální potřeby a zvláštnosti
• pokračovat v rozšiřování spolupráce s rodiči
• využít větší otevřenosti rodičů k MŠ

Co na jaře zaseješ, to na podzim sklidíš

Prostorná školní zahrada je využívaná dětmi všech věkových skupin

Prostorná školní zahrada byla v loňském roce zrekonstruována a tím je dána možnost přenést na zahradu co nejvíce činností, včetně řízených. K realizaci pohybových aktivit byla vybavena různými druhy průlezek, bylo vybudováno nové hřiště, nové houpačky, zrekonstruovány altány a pískoviště, ale také tabule na kreslení.

1
Kvalifikovaných pedagogů
1
Tříd ve 3 pavilonech
0
Dětí za rok
1
Let od založení