Dětský den s Lachtánkem

Milé děti, vážení rodiče a příznivci naší školy, zveme vás všechny na oslavu Dne dětí, která proběhne na školní zahradě v neděli

29. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

Těšit se můžete na bohatý program (hry, soutěže, veselé tanečky, diskotéka, modelování balónků), kterým vás bude provázet oblíbený klaun, skákací hrady, malování na obličej, cukrovou vatu a v neposlední řadě kontaktní zvěřinec.

Výstava „Tradice Velikonoc“

Srdečně zveme všechny z blízka i daleka, aby se přišli velikonočně naladit na naši výstavu

„Tradice Velikonoc“

z prací dětí, rodičů a učitelek naší MŠ.

Otevřeno je denně od 7:30 do 16:00 hodin

počínaje pondělím 4. 4. a konče čtvrtkem 14. 4. 2022.