Dětský den s Lachtánkem

Milé děti, vážení rodiče a příznivci naší školy, zveme vás všechny na oslavu Dne dětí, která proběhne na školní zahradě v neděli

29. 5. 2022 od 13 do 17 hodin.

Těšit se můžete na bohatý program (hry, soutěže, veselé tanečky, diskotéka, modelování balónků), kterým vás bude provázet oblíbený klaun, skákací hrady, malování na obličej, cukrovou vatu a v neposlední řadě kontaktní zvěřinec.

Výstava „Tradice Velikonoc“

Srdečně zveme všechny z blízka i daleka, aby se přišli velikonočně naladit na naši výstavu

„Tradice Velikonoc“

z prací dětí, rodičů a učitelek naší MŠ.

Otevřeno je denně od 7:30 do 16:00 hodin

počínaje pondělím 4. 4. a konče čtvrtkem 14. 4. 2022.

Školský spádový obvod

Školský spádový obvod tvoří ulice: 

Blodkova (od ulice Kyjovská po ulici Velehradská), Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Zámečkem (pouze čp. 1406, 1728 – 1733, 1749, 2044), Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 570 – 577, 1411 – 1417 a 1524 – 1529), Velehradská.

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2021/22

Výše úplaty

Pro školní rok 2021/2022, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 600 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

Usnesením RM/2021/627 ze dne 18. 5. 2021 byla upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na šk. rok 2021/22.

1