Projekt ŠABLONY III

Projekt: ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ MILADY HORÁKOVÉ HK je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2020/21

Výše úplaty

Pro školní rok 2020/2021, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 600 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

Usnesením RM/2020/617 ze dne 9. 6. 2020 byla upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na šk. rok 2020/21.

Školský spádový obvod

Školský spádový obvod tvoří ulice: 

Blodkova (od ulice Kyjovská po ulici Velehradská), Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Zámečkem (od ulice Prostějovská po ulici Mandysova), Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 570 – 577 a 1411 – 1417), Velehradská.