STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče, i přesto, že podporujeme a považujeme za oprávněné požadavky pedagogické veřejnosti, které vedly k vyhlášení stávky, naše „vaše“ mateřská škola, abychom vám nepůsobili komplikace, zůstává z rozhodnutí zaměstnankyň a mého v provozu.

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

PRÁZDNINY 2023

Všem dětem, jejich rodičům, prarodičům, vyučujícím i dalším pracovníkům naší a vaší MŠ přejeme krásné prázdniny plné pohody, zážitků a sluníčka. Provoz pro děti zajišťujeme v týdnech od 17. do 28. července.

Školský spádový obvod

Do našeho školského spádového obvodu patří tyto ulice:

Blodkova, Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Zámečkem (č.p. 1406, 1728 – 1733, 1749, 2044), Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (č.p. 570 – 577, 1411 – 1417, 1524 – 1529), Velehradská

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milé děti, pokud máte zájem přijít k nám zápisu na školní rok 2023 – 24, přijďte nás navštívit v sobotu 22. dubna 2023 od 9.00 do 11.00 hodin, kdy se můžete dozvědět vše, co vás zajímá, a to nejen k zápisu…