Výsledek přijímacího řízení na školní rok 2023/24

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143, přijal od 1. 9. 2023 děti evidované pod těmito registračními čísly:

1,3,5,7,9,10,11,13,15,20,21,22,23,24,28,29,36,38,40,43,46,49,50,53,54,57,58,61,65,66,68,71,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,88, 92,95,99,100,101,103,104

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Školský spádový obvod

Do našeho školského spádového obvodu patří tyto ulice:

Blodkova, Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Zámečkem (č.p. 1406, 1728 – 1733, 1749, 2044), Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (č.p. 570 – 577, 1411 – 1417, 1524 – 1529), Velehradská

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milé děti, pokud máte zájem přijít k nám zápisu na školní rok 2023 – 24, přijďte nás navštívit v sobotu 22. dubna 2023 od 9.00 do 11.00 hodin, kdy se můžete dozvědět vše, co vás zajímá, a to nejen k zápisu…