Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2021/22

Výše úplaty

Pro školní rok 2021/2022, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 600 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

Usnesením RM/2021/627 ze dne 18. 5. 2021 byla upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na šk. rok 2021/22.

1

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu a dubnu 2021

  1. V případě obnovení provozu v měsíci dubnu je úplata za předškolní vzdělávání dětí v MŠ v měsíci březnu 2021 prominuta.
  2. V měsíci dubnu platí rodiče vybraných profesí IZS za děti, pro které je MŠ otevřena od 12. dubna 2021 plnou výši úplaty, tj. 600 Kč, za všechny další děti, s výjimkou dětí plnící povinné předškolní vzdělávání, pro které bude od 26. 4. 2021 MŠ také otevřena, zaplatí rodiče 150 Kč.
  • V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt ŠABLONY III

Projekt: ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ MILADY HORÁKOVÉ HK je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.