13. 8. 2017
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče … V pondělí 14. 8. 2017 zahajujeme provoz, těšíme se na vás…

Autor: Miroslav Pozler
21. 6. 2017
Kategorie: Aktuality

Všechny děti jsou přijaty.

Autor: Miroslav Pozler
5. 6. 2017
Kategorie: Aktuality

Dětský den s Lachtánkem – 10. 6. 2017

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v sobotu již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

17:00 Závěr

Autor: Miroslav Pozler
1. 6. 2017
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto …

  1. 6.   –  výlet do ZOO Dvůr Králové n. L. (Pampeliška, Zvonek, Čtyřlístek, Tulipán)

  2. 6.   –  výlet do do parku Mirákulum (Mateřídouška)

5. – 9. 6.  – Škola v přírodě (Pampeliška)

  8. 5.    – Fotbalový turnaj MŠ – hřiště Háječek

  9. 6.   –  výlet do MiniZOO Stěžery (Sedmikráska)

10. 6.   –  Dětský den s Lachtánkem (školní zahrada)

12. 6.   –  návštěva Ateliéru HDD (Mateřídouška, Čtyřlístek)

13. 6.   –  Aquacentrum (přihlášené předškolní děti ze tříd plaveckého kurzu)

20. 6.   –  Dětský den v ZŠ M. Horákové – dopolední hry a soutěže

22. 6.   –  „Pasování na školáky“ – odpolední akce pro děti a rodiče

 

každou středu PLAVEME – naposled 14. 6. – přihlášené předškolní děti ze tříd Pampeliška, Mateřídouška, Tulipán

 

 

Autor: Miroslav Pozler
30. 5. 2017
Kategorie: Aktuality

Seznam přijatých dětí od školního roku 2017/2018

Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 

2   Přijímá se od školního roku 2017/2018

3   Přijímá se od školního roku 2017/2018

4   Přijímá se od školního roku 2017/2018

5   Přijímá se od školního roku 2017/2018

6   Přijímá se od školního roku 2017/2018

7   Přijímá se od školního roku 2017/2018

8   Přijímá se od školního roku 2017/2018

11 Přijímá se od školního roku 2017/2018

13 Přijímá se od školního roku 2017/2018

14 Přijímá se od školního roku 2017/2018

17 Přijímá se od školního roku 2017/2018

19 Přijímá se od školního roku 2017/2018

20 Přijímá se od školního roku 2017/2018

26 Přijímá se od školního roku 2017/2018

37 Přijímá se od školního roku 2017/2018

41 Přijímá se od školního roku 2017/2018

50 Přijímá se od školního roku 2017/2018

51 Přijímá se od školního roku 2017/2018

52 Přijímá se od školního roku 2017/2018

54 Přijímá se od školního roku 2017/2018

55 Přijímá se od školního roku 2017/2018

56 Přijímá se od školního roku 2017/2018

61 Přijímá se od školního roku 2017/2018

63 Přijímá se od školního roku 2017/2018

65 Přijímá se od školního roku 2017/2018

67 Přijímá se od školního roku 2017/2018

68 Přijímá se od školního roku 2017/2018

71 Přijímá se od školního roku 2017/2018

76 Přijímá se od školního roku 2017/2018

77 Přijímá se od školního roku 2017/2018

78 Přijímá se od školního roku 2017/2018

81 Přijímá se od školního roku 2017/2018

82 Přijímá se od školního roku 2017/2018

83 Přijímá se od školního roku 2017/2018

87 Přijímá se od školního roku 2017/2018

 

DŮLEŽITÉ

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 15. 6. 2017 v 16:00 hodin na pavilonu C ve třídě Sedmikráska.

 

Vaše účast je nutná. Dostavte se, prosím, bez dětí. Děkuji.

 

 

Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

 

Autor: Miroslav Pozler
26. 4. 2017
Kategorie: Aktuality

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 proběhne v pátek 12. května 2017 od 10:00 do 17:00 hodin a v sobotu 13. května 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. K zápisu je potřeba přinést vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pravidla pro přijímání dětí, žádost ke stažení a školský spádový obvod naší MŠ naleznete v oddílu „Úřední deska“.

Autor: Miroslav Pozler
21. 4. 2017
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, pokud si chcete prohlédnout naši mateřskou školu  a dozvědět se vše, co vás zajímá před zápisem, přijďte na Den otevřených dveří v sobotu 6. května 2017 od 10:00 do 12:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler
23. 1. 2017
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k neustále rostoucím nákladům na potraviny jsem nucen, abychom se nedostali do ztráty a mohli nadále nakupovat kvalitní certifikované suroviny od českých dodavatelů, zvýšit ceny celodenního stravného od 1. února 2017 na 33, – Kč pro děti do šesti let, respektive na 36,- Kč pro děti starší. Děkuji za pochopení

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2016 – 2017  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2016

– podzimní výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Od Mikuláše do Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2017

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – duben 2017

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2017 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí – 10. 6. 2017

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2017

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravá pětka“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– celoroční třídní projekty „Putování s Lachtánkem“

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2016 – 2017 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Alena Jeremiášová

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Jana Šulcová

Logopedická prevence – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Marta Kopečková, Nicol Hůrková

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler