7. 2. 2017
Kategorie: Aktuality

Příchod dětí do MŠ v 6,30 hodin, rodiče nahlásí příchod dětí na lyžování p. uč. Valcové – vestibul pavilonu C.

Čekat na autobus budou děti a rodiče na dvorečku mateřské školy u pavilonu C, kde také budou p. uč. Jórová, Hůrková, Šulcová.

 

V pondělí – přijde k nástupu p. řed. lyžařské školy a přinese velké tašky na lyže a lyžařské boty. Tašky budou označeny jmény dětí a tam rodič vloží své podepsané lyže, podepsané boty.

Lyže, boty, helma budou zůstávat celý týden v lyžařské škole v Olešnici, boty se budou sušit v lyžařské škole.

Děti budou mít podepsaný batůžek, budou mít náhradní podepsané rukavice, čepici, brýle připnuté k helmě, pití v plastové lahvičce na závit, sušenku.

Před 7:00 hodinou přijedou 2 autobusy/ velký pro 60, malý pro 10 cestujících/.

V malém autobuse pojede 9 dětí ze tř. Čtyřlístek + p. uč. Šulcová.

Ve velkém autobuse ostatní děti + p. uč. Valcová, Jórová, Hůrková, p. ředitel.

 

Rodiče nahlásí p. učitelce Jórové, komu se dělá špatně v autobuse /sedí na předních sedadlech/, rodič doma podá lék…

NEDÁVEJTE dětem ráno mléko, kakao-těžké, děti mají zažívací problémy…

Svačinu dostanou děti z mateřské školy s sebou. Po příjezdu do Olešnice děti dostanou teplý čaj, svačinu, jablko. Pak se ustrojí a jdou lyžovat.

 

Odjezd od MŠ v 7,00 hodin. Prosím, buďte dochvilní, na nikoho nečekáme. Časy na sebe navazují, po nás jdou další školy….

Návrat do MŠ okolo 12,30 hodin – 13,00hodin. Oběd ve školce.

 

Prosíme rodiče, aby svá auta nechali mimo školku, nejezdili na parkoviště. Velký autobus by měl problém se vytočit.

Děkujeme za pochopení.

Autor: Miroslav Pozler
23. 1. 2017
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k neustále rostoucím nákladům na potraviny jsem nucen, abychom se nedostali do ztráty a mohli nadále nakupovat kvalitní certifikované suroviny od českých dodavatelů, zvýšit ceny celodenního stravného od 1. února 2017 na 33, – Kč pro děti do šesti let, respektive na 36,- Kč pro děti starší. Děkuji za pochopení

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Autor: Miroslav Pozler
30. 11. 2016
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto …

 

9. 2.    –  přijede k nám divadlo„Prasečí slečinky“(všechny třídy)

20. 2. – 24. 2.   –  lyžařský výcvik „Soptíkovo lyžování“(přihlášené děti)

28. 2.    –  KARNEVAL (všechny třídy)

 

 

každou středu PLAVEME – přihlášené předškolní děti ze tříd Pampeliška, Mateřídouška, Tulipán

 

 

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2016 – 2017  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2016

– podzimní výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Od Mikuláše do Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2017

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – duben 2017

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2017 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí – 3. 6. 2017

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2017

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravá pětka“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– celoroční třídní projekty „Putování s Lachtánkem“

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2016 – 2017 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Alena Jeremiášová

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Jana Šulcová

Logopedická prevence – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Marta Kopečková, Nicol Hůrková

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2016/17 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler