30. 11. 2018
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

 

3. 12.   –  Návštěva knihovny Nový HK – program „Vánoční příběh“  (Mateřídouška)

6. 12.   –  přijede k nám divadlo s představením „Hvězdička Betlémská“ (všechny třídy)

7. 12.   –  předvánoční výlet – zámek Karlova koruna v Chlumci n. Cidlinou 

17. 12. –  návštěva Ateliéru HDD s tvořivou dílnou (Mateřídouška)

20. 12.–  návštěva Ateliéru HDD s tvořivou dílnou (Zvonek)

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKY

6. 12. v 15:00 hod.   – SEDMIKRÁSKA

6. 12. v 15:15 hod.   – ZVONEK

11. 12. v 15:15 hod.MATEŘÍDOUŠKA

18. 12. v 15:15 hod.PAMPELIŠKA

18. 12. v 15:15 hod.TULIPÁN

19. 12. v 15:15 hod.ČTYŘLÍSTEK

 

každé úterý BRUSLÍME  –  poslední bruslení 11. 12. – přihlášené  nejstarší děti ze tříd Sedmikráska, Mateřídouška, Zvonek, Tulipán

každou středu PLAVEME  –  přihlášené  předškolní děti ze tříd  Mateřídouška, Zvonek, Tulipán


   

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2018
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2018 – 2019  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy) a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – říjen

– vánoční výlet (dle nabídek)

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2019

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – březen, duben 2019

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Velikonoční tradice“ (8. – 16. 4. 2019)

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2019 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2019

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2019

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

 

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2018
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2018 – 2019 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Lada Lankašová, Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Bc. Kateřina Piskačová, Kristýna Sadílková DiS.

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Kateřina Piskačová

Řečová chvilka – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Lada Lankašová

Horolezecká stěna – p. uč. Lada Lankašová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
29. 5. 2018
Kategorie: Aktuality

 

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v neděli  již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

17:00 Závěr

 

Během odpoledne bude program doplněn o malá překvapení…

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2017
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2018/19 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler