23. 1. 2017
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k neustále rostoucím nákladům na potraviny jsem nucen, abychom se nedostali do ztráty a mohli nadále nakupovat kvalitní certifikované suroviny od českých dodavatelů, zvýšit ceny celodenního stravného od 1. února 2017 na 33, – Kč pro děti do šesti let, respektive na 36,- Kč pro děti starší. Děkuji za pochopení

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Autor: Miroslav Pozler
30. 11. 2016
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto …

 

9. 3.      –  beseda ve spolupráci se Světluškou (Mateřídouška)

13. 3.    –  návštěva knihovny Nový HK (Mateřídouška)

16. 3.    –  návštěva Ateliéru HD HK (Mateřídouška)

17. 3.    – návštěva Ateliéru HD HK (Pampeliška)

20. 3.   – návštěva ZŠ Štefánikova – program pro předškoláky (Pampeliška, Tulipán)  

23. 3.   –  přijede k nám divadlo (všechny třídy)

27. 3.   –  návštěva ZŠ Štefánikova – program pro předškoláky (Mateřídouška)  

28. 3.   –  program – „Vítání jara“ v Muzeu HK (Mateřídouška)

30. 3.   –  program – „Vítání jara“ v Muzeu HK (Čtyřlístek)

 

 

 

každou středu PLAVEME – přihlášené předškolní děti ze tříd Pampeliška, Mateřídouška, Tulipán

 

 

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2016 – 2017  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2016

– podzimní výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Od Mikuláše do Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2017

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – duben 2017

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2017 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí – 3. 6. 2017

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2017

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravá pětka“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– celoroční třídní projekty „Putování s Lachtánkem“

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2016 – 2017 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Alena Jeremiášová

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Jana Šulcová

Logopedická prevence – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Marta Kopečková, Nicol Hůrková

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2016/17 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler