1. 5. 2019
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

 

Besídky ke Dni matek

7. 5.     – 15:00 – Sedmikráska

7. 5.     – 15:30 – Čtyřlístek

9. 5.     – 15:00 Tulipán

9. 5.     – 15:15 – Mateřídouška

9. 5.     – 15:15 – Zvonek

22. 5.   – 15:15 – Pampeliška

10. 5. – Zábavné dopoledne pro MŠ v Šimkových sadech (Mateřídouška, Sedmikráska)

13. – 17.5.Škola v přírodě v Peci p. Sněžkou (přihlášené  děti ze tříd  Mateřídouška, Zvonek, Sedmikráska)

23. 5. – návštěva knihovny Nový HK (Mateřídouška)

 

každou středu PLAVEME  –  přihlášené  předškolní děti ze tříd  Mateřídouška, Zvonek, Tulipán


   

Autor: Miroslav Pozler
5. 4. 2019
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zapsání vašeho dítěte do naší MŠ můžete už nyní můžete využít stránku www.elektronickypredzapis.cz, zaregistrovat se a postupovat dle instrukcí… Písemný zápis proběhne v pátek 10. 5. 2019 od 10:00 do 17:00 hodin a v sobotu 11. 5. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin. Dostavte se, prosím,  s dítětem, a s sebou přineste vyplněnou žádost, doklad totožnosti a rodný list dítěte. S kritérii pro přijímání dětí je možno se seznámit na úřední desce…

Autor: Miroslav Pozler
4. 4. 2019
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, přátelé naší školy… Den otevřených dveří, kde se dozvíte vše o zápisu a činnosti školy, vše, co vás zajímá, proběhne dne 27. 4. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler
21. 12. 2018
Kategorie: Aktuality

Všem dětem, rodičům, babičkám, dědečkům, všem, kteří nás mají rádi a fandí nám, přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2019.

Provoz zahajujeme 2. 1. 2019.

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2018
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2018 – 2019  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy) a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – říjen

– vánoční výlet (dle nabídek)

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2019

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – březen, duben 2019

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Velikonoční tradice“ (8. – 16. 4. 2019)

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2019 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2019

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2019

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

 

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2018
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2018 – 2019 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Lada Lankašová, Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Bc. Kateřina Piskačová, Kristýna Sadílková DiS.

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Kateřina Piskačová

Řečová chvilka – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Lada Lankašová

Horolezecká stěna – p. uč. Lada Lankašová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
29. 5. 2018
Kategorie: Aktuality

 

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v neděli  již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

17:00 Závěr

 

Během odpoledne bude program doplněn o malá překvapení…

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2017
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2018/19 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler