6. 2. 2018
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, Den otevřených dveří, kdy si budete moci prohlédnout naši mateřskou školu a dozvědět se vše, co vás zajímá o naší činnosti a o zápisu k předškolnímu vzdělávání, proběhne v sobotu 28. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler
31. 1. 2018
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

 
8. 2.  –   přijede k nám divadlo – představení „Zvířátka a loupežníci“ (všechny třídy)

12. – 16. 2.„Lyžování se Soptíkem“ – lyžařský kurz pro přihlášené děti

27. 2.  –  masopustní KARNEVAL (všechny třídy)

 

 každou středu PLAVEME  – přihlášené  děti ze tříd Čtyřlístek, Mateřídouška, Zvonek, Tulipán


   

Autor: Miroslav Pozler
22. 12. 2017
Kategorie: Aktuality

Přejeme všem, dětem, rodičům, prarodičům, příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 jen to nej…

Miroslav Pozler se svými kolegyněmi…

Autor: Miroslav Pozler
10. 9. 2017
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2017 – 2018  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2017

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Od Mikuláše do Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2018

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – březen 2018

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2017 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí – sobota 2. 6. 2018

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2018

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

 

Autor: Miroslav Pozler
9. 9. 2017
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2017 – 2018 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Country tanečkyp. uč. Bc. Kateřina Piskačová, Marta Kopečková

Flétna – p. uč. Mgr. Jana Šulcová, Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Bc. Kateřina Piskačová

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Mgr. Jana Šulcová

Řečová chvilka – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Mgr. Jana Šulcová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
8. 9. 2017
Kategorie: Aktuality

Přijmu asistenta pedagoga s odpovídajícím vzděláním (4 hodiny denně, 8:00 – 12:00 hodin). Nástup možný ihned. Bližší informace na tel. 725 813 439.

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2017
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2017/18 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
13. 8. 2017
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče … V pondělí 14. 8. 2017 zahajujeme provoz, těšíme se na vás…

Autor: Miroslav Pozler
5. 6. 2017
Kategorie: Aktuality

Dětský den s Lachtánkem – 10. 6. 2017

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v sobotu již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

17:00 Závěr

Autor: Miroslav Pozler
21. 4. 2017
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, pokud si chcete prohlédnout naši mateřskou školu  a dozvědět se vše, co vás zajímá před zápisem, přijďte na Den otevřených dveří v sobotu 6. května 2017 od 10:00 do 12:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler