1. 5. 2017
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto …

  6. 5.   –  Den otevřených dveří 10 – 12 hodin

Besídky ke Dni matek:

10. 5.  v 15:00 hod. SEDMIKRÁSKA

11. 5.  v 15:15 hod.  PAMPELIŠKA

11. 5.  v 15:00 hod.  ZVONEK

11. 5.  v 15:15 hod.  ČTYŘLÍSTEK

11. 5.  v 15:15 hod.  MATEŘÍDOUŠKA

15. – 19. 5.  – Škola v přírodě (Mateřídouška)

18. 5.    – akce „Setkání MŠ 2017“  v Šimkových sadech (Pampeliška)

30. 5.   –  fotografování – společné foto (všechny třídy)

22. 5.    –  návštěva knihovny Nový HK (Mateřídouška)

23. 5.   –  přijede k nám divadlo s představením „O ošklivém káčátku“(všechny třídy)

30. 5.   –  fotografování – společné foto (všechny třídy)

 

každou středu PLAVEME – přihlášené předškolní děti ze tříd Pampeliška, Mateřídouška, Tulipán

31. 5.   –  ukázková hodina pro rodiče

 

Autor: Miroslav Pozler
26. 4. 2017
Kategorie: Aktuality

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 proběhne v pátek 12. května 2017 od 10:00 do 17:00 hodin a v sobotu 13. května 2017 od 9:00 do 12:00 hodin. K zápisu je potřeba přinést vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pravidla pro přijímání dětí, žádost ke stažení a školský spádový obvod naší MŠ naleznete v oddílu „Úřední deska“.

Autor: Miroslav Pozler
21. 4. 2017
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, pokud si chcete prohlédnout naši mateřskou školu  a dozvědět se vše, co vás zajímá před zápisem, přijďte na Den otevřených dveří v sobotu 6. května 2017 od 10:00 do 12:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler
23. 1. 2017
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k neustále rostoucím nákladům na potraviny jsem nucen, abychom se nedostali do ztráty a mohli nadále nakupovat kvalitní certifikované suroviny od českých dodavatelů, zvýšit ceny celodenního stravného od 1. února 2017 na 33, – Kč pro děti do šesti let, respektive na 36,- Kč pro děti starší. Děkuji za pochopení

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2016 – 2017  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2016

– podzimní výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Od Mikuláše do Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2017

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – duben 2017

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2017 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí – 3. 6. 2017

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2017

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravá pětka“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– celoroční třídní projekty „Putování s Lachtánkem“

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

Autor: Miroslav Pozler
1. 9. 2016
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2016 – 2017 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Alena Jeremiášová

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Jana Šulcová

Logopedická prevence – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Marta Kopečková, Nicol Hůrková

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2016/17 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler