8. 6. 2016
Kategorie: Aktuality

Dětský den s Lachtánkem – 11. 6. 2016

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v sobotu již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

10:00 Zahájení, zábavné hry a soutěže s paními učitelkami – do 11:00 hodin

10-16:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, trampolína, skákací hrad pro nejmenší děti

10-14:00 Malování na obličej – 4 malířky

11-13:00 Výdej cukrové vaty

12-14:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

13-16:00 Netradiční hudební nástroje – Muzikohraní

13-16:00 „Miss koza“ – program s čtyřnohými kamarády

14-14:45 Vystoupení kouzelníka

14-16:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

16:00 Závěr

 

Budete se moci občerstvit … Zde je nabídka…

K pití bude připraven výběr nealkoholických nápojů (limonády, kofola, pito, …),

zakousnout bude možno párek v rohlíku, klobásy, kuřecí steaky, gulášovou polévku …

Autor: Miroslav Pozler
2. 6. 2016
Kategorie: Aktuality

Všechny děti registrované pod čísly 1 – 60 byly přijaty.

Autor: Miroslav Pozler
5. 5. 2016
Kategorie: Aktuality

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

 

Děti, přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2016

 

 

3 4 5 6 9 11 13 14 15
17 18 20 21 22 23 26 27 28
29 30 34 35 42 43 44 50 53
54 55 56 57 58 59 60 62 66
68 69 70 71 72 73 75 76
Autor: Miroslav Pozler
1. 5. 2016
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto …

 

6. 6.    – návštěva knihovny Nový HK (Mateřídouška)

7. 6.    – „Hasiči  U Lachtana“ – předvedení techniky a činností

9. 6.    – Dětský den na ZŠ M. Horákové – dopoledne

9. 6.    – zúčastníme se turnaje MŠ v kopané

10. 6.  – na ZŠ M. Horákové nám zahrají divadlo děti ze 3. A

11. 6.   „Dětský den s Lachtánkem“ na zahradě školy – sobota 10 – 16 hodin

14. 6.   výlet na zámky Kačina (7 – 13 hod.) a Častolovice (8 – 11:45 hod.)

Pasování předškoláků na školáky (termín bude upřesněn)

každou středu PLAVEME – přihlášené děti ze tříd Mateřídouška, Sedmikráska, Tulipán

 

 

Autor: Miroslav Pozler
20. 4. 2016
Kategorie: Aktuality

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/17 proběhne ve dnech 22. 4. 2016 od 10:00 do 17:00 hodin a 23. 4. 2016 od 9:00 do 12:00 hodin. pravidla pro přijímání dětí a další informace naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
4. 3. 2016
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, těšíme se na vás 1. dubna 2016 od 10:00 do 11:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler
9. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2015 – 2016 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková

Keramika – p. uč. Marie Stránská

Kopaná – p. uč. Bc. Jana Šulcová, Rostislav Macháček

Logopedie – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Marie Stránská, Ludmila Valcová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
8. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2015 – 2016 jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2015

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Tradice Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2016

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – duben 2016

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2016 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2016

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravá pětka“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– celoroční projekt „ Putování s Lachtánkem po Česku“

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2015/16 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler