5. 5. 2016
Kategorie: Aktuality

Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

 

Děti, přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2016

 

 

3 4 5 6 9 11 13 14 15
17 18 20 21 22 23 26 27 28
29 30 34 35 42 43 44 50 53
54 55 56 57 58 59 60 62 66
68 69 70 71 72 73 75 76
Autor: Miroslav Pozler
1. 5. 2016
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto …

Besídky ke DNI MATEK

4. 5. v 15:00 hod.   – ZVONEK

5. 5. v 15:15 hod.   – TULIPÁN

11. 5. v 15:15 hod. – PAMPELIŠKA

11. 5. v 15:15 hod. – MATEŘÍDOUŠKA

12. 5. v 15:00 hod. – SEDMIKRÁSKA

12. 5. v 15:30 hod. – ČTYŘLÍSTEK

10. 5.   – program v MŚ – „Papoušci“ (všechny třídy)

10. 5.   – „Veselé muzicírování“ – program žáků ZUŠ Střezina pro děti a rodiče – 15:30 hod.(Sedmikráska, Mateřídouška)

16. 5. – 20. 5.  Škola v přírodě (Sedmikráska, Mateřídouška, Tulipán)

27. 5. – program na hvězdárně (Sedmikráska, Mateřídouška, Tulipán)

31. 5. – fotografování dětí – p. Sychra

každou středu PLAVEME – přihlášené děti ze tříd Mateřídouška, Sedmikráska, Tulipán

10. 5. – náhradní hodina za školu v přírodě

25. 5. – ukázková hodina pro rodiče

 

Autor: Miroslav Pozler
20. 4. 2016
Kategorie: Aktuality

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/17 proběhne ve dnech 22. 4. 2016 od 10:00 do 17:00 hodin a 23. 4. 2016 od 9:00 do 12:00 hodin. pravidla pro přijímání dětí a další informace naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
4. 3. 2016
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, těšíme se na vás 1. dubna 2016 od 10:00 do 11:00 hodin.

Autor: Miroslav Pozler
9. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2015 – 2016 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková

Keramika – p. uč. Marie Stránská

Kopaná – p. uč. Bc. Jana Šulcová, Rostislav Macháček

Logopedie – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Marie Stránská, Ludmila Valcová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

Autor: Miroslav Pozler
8. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2015 – 2016 jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2015

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Tradice Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2016

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – duben 2016

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2016 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2016

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravá pětka“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– celoroční projekt „ Putování s Lachtánkem po Česku“

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

Autor: Miroslav Pozler
4. 9. 2013
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2015/16 naleznete na úřední desce.

Autor: Miroslav Pozler
22. 5. 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…

Autor: Miroslav Pozler