Ředitelky/ředitelé základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

VYHLAŠUJÍ

ZÁPIS do 1. tříd základních škol
od 1. do 30. dubna 2021 pouze elektronicky
přes odkaz na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, se dostaví do školy bez dítěte:

  • v pátek 16. dubna 2021 od 16 do 17 hodin,
  • v sobotu 17. dubna 2021 od 9 do 10 hodin.

Pokud se zákonný zástupce dítěte osobně dostaví do školy, bude dodržovat platné protiepidemické nařízení.

K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list dítěte a zdravotní průkaz dítěte.

Bližší informace na webových stránkách škol.