Předzápis

Pro  usnadnění  a  urychlení  zápisu vašeho  dítěte do naší mateřské  školy můžete využít Elektronického předzápisu.  Na webu:  www.elektronickypredzapis.cz  stačí vyhledat naši mateřskou  školu  a  předzapsat  se  do ní, nebo  kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/…ove 

Veškeré vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

Dále  vás program  navede,  jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Ikona

Informace k předzápisu 13.81 KB 50 downloads

...
Ikona

Informace k zápisu 23.05 KB 91 downloads

...
Ikona

Pravidla pro přijímání dětí 19.65 KB 59 downloads

...
Ikona

Zápis ukrajinské děti 15.18 KB 25 downloads

...

Stáhněte si vybrané dokumenty

Zápis 2022/2023

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2022/2023

V letošním roce se uskuteční zápis „klasickým způsobem“ za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Jak postupovat
 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu na www.mmhk.cz. Seznam našich spádových ulic naleznete v Dokumentech.
 2. Hlásit se můžete i do nespádových MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu elektronickypredzapis.czElektronický předzápisbude otevřen od 11. 4. 2022 do 12. 5. 2022, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení v Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný. Žádost je možné obdržet i v listinné podobě v kanceláři vedoucí ŠJ.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronickéhopředzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
  • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Oznámení o individuálním vzdělávání dítětedokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2022.
  • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do ředitelny mateřské školy, kam se dostavte se spolu se svým dítětem – ve čtvrtek 12. 5. 2022 v čase od 10.00 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo v pátek 13. 5. 2022 v čase od 10.00 – 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod (vchod do areálu MŠ brankou od parkoviště, vpravo do hospodářského pavilonu).

 1. Po doručení Žádosti vám bude přidělenoregistrační číslo.
 2. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelem školy Mgr. Miroslavem Pozlerem (info@msmhorakove.cz, tel.: 725 813 439) nahlédnout do spisu 25. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 hod.
 3. Registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 3. 6. 2022 (Rozhodnutí o přijetí není předáváno, ani zasíláno). Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána v úterý 7. 6. 2022 od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hod, případně zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.
 4. Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 16:00 hodin ve třídě Tuleni (pavilon C, vchod ze dvora školy).  Schůzka se koná bez přítomnosti dětí. Účast na schůzce je nutná. Případnou nepřítomnost na schůzce omluvte emailem nebo telefonicky.
 5. Sledujte Aktuality na msmhorakove.cz, kde bude zveřejněno oznámení o případné změně termínu avizované schůzky nebo další neočekávané informace.