Srdečně zveme všechny z blízka i daleka, aby se přišli velikonočně naladit na naši výstavu

„Tradice Velikonoc“

z prací dětí, rodičů a učitelek naší MŠ.

Otevřeno je denně od 7:30 do 16:00 hodin

počínaje pondělím 4. 4. a konče čtvrtkem 14. 4. 2022.