Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143, přijal pro prázdninový provoz děti evidované pod těmito registračními čísly:

1 – 39

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy