Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny:

MŠ celodenní do šesti let  37,- Kč

MŠ celodenní šest let a více  41,- Kč