Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny:

MŠ celodenní do šesti let  42,- Kč

MŠ celodenní šest let a více  45,- Kč