Výše úplaty

Pro školní rok 2021/2022, tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 600 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

Usnesením RM/2021/627 ze dne 18. 5. 2021 byla upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na šk. rok 2021/22.

1