Výše úplaty

Pro školní rok 2020/2021, tj. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 600 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

Usnesením RM/2020/617 ze dne 9. 6. 2020 byla upravena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách na šk. rok 2020/21.