1. V případě obnovení provozu v měsíci dubnu je úplata za předškolní vzdělávání dětí v MŠ v měsíci březnu 2021 prominuta.
  2. V měsíci dubnu platí rodiče vybraných profesí IZS za děti, pro které je MŠ otevřena od 12. dubna 2021 plnou výši úplaty, tj. 600 Kč, za všechny další děti, s výjimkou dětí plnící povinné předškolní vzdělávání, pro které bude od 26. 4. 2021 MŠ také otevřena, zaplatí rodiče 150 Kč.
  • V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.