1. V případě obnovení provozu od 22. 3. 2021 je úplata za předškolní vzdělávání dětí v MŠ stanovena ve výši 200 Kč.
  2. V případě obnovení provozu v měsíci dubnu je úplata za předškolní vzdělávání dětí v MŠ v měsíci březnu 2021 prominuta.
  • V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.