Výstava „Tradice Velikonoc“

Srdečně zveme všechny z blízka i daleka, aby se přišli velikonočně naladit na naši výstavu

„Tradice Velikonoc“

z prací dětí, rodičů a učitelek naší MŠ.

Otevřeno je denně od 7:30 do 16:00 hodin

počínaje pondělím 4. 4. a konče čtvrtkem 14. 4. 2022.

Školský spádový obvod

Školský spádový obvod tvoří ulice: 

Blodkova (od ulice Kyjovská po ulici Velehradská), Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Zámečkem (pouze čp. 1406, 1728 – 1733, 1749, 2044), Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 570 – 577, 1411 – 1417 a 1524 – 1529), Velehradská.