Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2017/18

Výše úplaty

Pro školní rok 2017/2018, tj. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, je stanovena výše měsíční úplaty:

a/ pro děti v celodenním provozu na 500 Kč,

b/ vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, které je povinné, se poskytuje bezúplatně.

 

Výše stravného ve šk. roce 2017/18

Výše stravného se řídí finančním limitem na potraviny:

MŠ celodenní do šesti let  33,- Kč

MŠ celodenní šest let a více  36,- Kč

Otevřené dětské hřiště

Dětské hřiště na zahradě naší školy je pro veřejnost otevřeno vždy v sobotu a v neděli od 10:00 do 16:00 hodin, a to od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 15. 10.

Kontakt na správce: 778 200 199

 

Informace k zápisu

K zápisu se dostavte s dítětem a přineste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem (žádost si můžete stáhnout, případně vyzvednout v naší MŠ), rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

 

Žádost ke stažení

  • aktuální žádost ke stažení v příloze (.doc)


Školní řád

 

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2017/2018

 

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, stanovují, po dohodě se zřizovatelem (usnesení RM/2017/437 ze dne 11.04.2017), pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31.08.2017 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017 a předškolní vzdělávání je pro ně povinné.
  2. Děti, které k 31.08.2017 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017.
  3. Děti, které do 31.12.2017 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejich starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2017/2018 ve vzdělávání bude pokračovat.
  4. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

V případě, že mateřská škola nebude moci z kapacitních důvodů přijmout všechny děti starší čtyř let s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2017, proběhne výběr dětí losováním.

V Hradci Králové dne 21. dubna 2017

 

Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

 

 

Školský spádový obvod

tvoří ulice: A. Malé, Blodkova, Brožíkova, Červeného, Kleinerových, Kyjovská, Milady Horákové, Oldřichova, Palachova, Pod Strání, Prostějovská, Selicharova, Svitavská, Edvarda Beneše (pouze čp. 1411 – 1417) a Velehradská.

 

 

Autor: admin