Učitelé   tel.: 725 848 515
  Marie Stránská  
  Ludmila Valcová  
Děti    
     
  GDPR    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Třídní fotografie

 

ZÁŘÍ 2017

 

Stolování při obědě

 

Kouzelník

 

Divadelní představení

 

Akce Zdravá strava – zdravý životní styl

 

ZÁŘÍ 2016

Podzimní hry

 

Námětové hry a pohádky

 

Divadelní představení – Cesta kolem světa

 

Karneval

 

Besídka – Den matek

 

Seznámení s hudebním nástrojem violoncello a hra na něj

 

Pobyt venku – Vítání jara

 

Divadelní představení – Kouzelník

 

MiniZOO Stěžery

 

Hry na školní zahradě

 

Oslava narozenin Elišky Bryndové

 

Námětové hry ZOO

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miroslav Pozler