Mateřská škola M. Horákové je šestitřídní a nachází se na okraji Nového Hradce Králové, kde z jedné strany sousedí se sídlištěm a z druhé navazuje na prostory lesoparku.

Provozní doba je od 6:15 do 16:30 hod.

Budova je rozdělena do čtyř pavilonů.Ve třech patrových pavilonech jsou vždy dvě herny s vybavením, kabinety, šatny, umývárny a WC, šatny učitelek, sklady na pomůcky a hračky.Ve čtvrtém pavilonu je umístěna kuchyň, sklady, šatna kuchařek, kancelář ředitele MŠ a vedoucí školní jídelny.

Školní zahrada byla v loňském roce zrekonstruována a tím je dána možnost přenést na zahradu co nejvíce činností, včetně řízených. K realizaci pohybových aktivit byla vybavena různými druhy průlezek, bylo vybudováno nové hřiště, nové houpačky, zrekonstruovány altány a pískoviště, ale také tabule na kreslení. Celá školní zahrada je komponována tak, aby mohla být využívaná dětmi všech věkových skupin

V rámci programu „Zdravé výživy“ vycházíme vstříc rodičům dětí alergiků a vaříme dietní jídla podle doporučení lékaře. Stravování dětí probíhá na třídách, svačiny, obědy i přesnídávky jsou vydávány personálem z přípravných kuchyněk, které se nachází u každé třídy.

Školní vzdělávací program vychází z jeho názvu – Rok v MŠ a navazuje na projekt z předchozích let – „Zdravá mateřská škola“ :

• 1.pečovat o celkové zdraví dětí

• 2.znát a respektovat individuální potřeby dětí a jejich zvláštnosti

• 3.pokračování v rozšiřování spolupráce s rodiči, využít větší otevřenosti rodičů k MŠ.

Učitelky ve třídách používají takové metody a prostředky práce, které jsou pro výchovu a vzdělávání dítěte, jeho další rozvoj a individuální potřeby, vhodné a přirozené. Pozornost je trvale věnována tělesnému i psychickému zdraví dětí.

Veškeré potřeby vlastního „já“ dítěte jsou zaměřeny na budování a posílení pocitu sebedůvěry. Snaha dosáhnout uznání formuje sebedůvěru člověka v různých kombinacích a s různou intenzitou. Pocit sebedůvěry nevzniká, až když je člověk dospělý. Vytváří se od okamžiku prvního nadechnutí neustálým srovnáváním se s okolím. Právě na počátku těchto konfrontací se světem stojí – vedle rodiny – také MŠ.

Vzhledem k tomu, že v předškolním období hra dominuje nad učením, musí být součástí všech činností, které se v průběhu dne v MŠ odehrávají. Dítě se nejlépe „učí“ na základě činností, kterými se ze svého zájmu zabývá a v čem se aktivně uplatňuje. Proto klademe velký důraz na motivaci pro hru. Musí být taková, aby se dítě cítilo především samostatné.

Autor: admin