14 Dub 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, přijďte se k nám podívat… Den otevřených dveří máme v sobotu 25.4.2020 od 9 do 11 hodin, kdy se také můžete dozvědět vše potřebné k zápisu na šk. rok 2020/21.

Vzhledem k aktuální situaci letos Den otevřených dveří NEPROBĚHNE.

2 Dub 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, během přerušení provozu MŠ se příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů, tzv. školné, NEVYBÍRÁ. Pokud jste platbu poslali, případně máte trvalý příkaz, budou vám po vyúčtování finanční prostředky vráceny.

18 Bře 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

oznamuji, že provoz Mateřské školy, Hradec Králové, M. Horákové 1143, je po projednání se zřizovatelem ze závažných důvodů (karanténa) od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání přerušen.

(§ 3 vyhláška č. 14/2005 Sb.)

 

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout ve dnech 19., 20. a 23. 3. 2020 vždy od 8:30 do 12:00 hod. v ředitelně školy.

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

13 Bře 2020
Kategorie: Aktuality

Od dnešního dne, tj. 13. 3. 2020, se přerušuje do odvolání pronájem místnosti pro cvičení jógy.

1 Bře 2020
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

19. 3.   schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školu v přírodě – (v 15:45 h. ve třídě Mateřídouška) PŘESUNUTO NA ZAČÁTEK DUBNA

19. 3.   – fotografování dětí – Retro foto –  (přihlášené děti ze tříd Čtyřlístek, Mateřídouška, Sedmikráska) ZRUŠENO

20. 3.  fotografování dětí – Retro foto –  (přihlášené děti ze tříd Pampeliška, Tulipán, Zvonek) ZRUŠENO

23. 3.  – návštěva knihovny Nový HK – (Mateřídouška)

25. 3.  pěvecká soutěž v MŠ Štefánikova –  (vybrané děti) ZRUŠENO

26. 3.  –  přijede k nám divadlo s představením „Hrátky s odpadky“ – (všechny třídy)

 

každou středu PLAVEME  –  přihlášené  předškolní děti ze tříd  Mateřídouška, Pampeliška, Sedmikráska – DO ODVOLÁNÍ JE VÝUKA PLAVÁNÍ PŘERUŠENA

 

   

1 Zář 2019
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2019 – 2020  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 24. 10. 2019

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Vánoční tradice“ (9. – 20. 12. 2019)

besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2020

„Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – 1. týden duben 2020

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2020 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2020

„Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2020

výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

„Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na květen

 

1 Zář 2019
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2019 – 2020 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení  – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem  – p. uč. v předškolních třídách

Flétna  – p. uč. Hana Suchánková, Lada Lankašová, Nicol Hůrková

Posezení s kytarou  – p. uč. Marta Kopečková

Keramika  – p. uč. Aneta Ryglová, p. uč. na třídách

Kopaná  – p. uč. Nikol Symonová

Řečová chvilka  – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování  – p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová – ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová

Horolezecká stěna  – p. uč. Miroslav Pozler

Výtvarné činnosti  – p. uč. Eva Povolná, Markéta Kotonová

 

 

10 Čvn 2019
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od 1. 7. 2019 dojde vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin k mírnému zvýšení celodenního stravného. Více na úřední desce. Děkuji za pochopení, Mgr. Miroslav Pozler.

22 Kvě 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…