20 Čvn 2018
Kategorie: Aktuality

Všechny děti zapsané pod registračními čísly 1 – 40 byly přijaty.

18 Čvn 2018
Kategorie: Aktuality

Pasování na školáky proběhne na zahradě školy ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 9:00 do 11:00 hodin. Vážení rodiče, přijďte se podívat…

8 Čvn 2018
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče nově přijatých dětí, dne 14. 6. 2018 v 16:00 hodin proběhne ve třídě Sedmikráska na pavilonu C schůzka, kde se dozvíte, co a jak od 1. září 2018. Prosím o účast, důležité …

31 Kvě 2018
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

 

1. 6.  –  Návštěva ZŠ M. Horákové s programem (Čtyřlístek, Mateřídouška)

3. 6. –   DĚTSKÝ DEN S LACHTÁNKEM (oslava na zahradě MŠ)

7. 6.   Fotbalový turnaj MŠ (hřiště v Háječku)

19. 6. – Výlet do Častolovic (Pampeliška, Sedmikráska, Zvonek, Tulipán)

         – Dopoledne pro děti MŠ na hřišti ZŠ (Čtyřlístek, Mateřídouška)

21. 6. – Setkání MŠ v Šimkových sadech (Zvonek)

28. 6. „Pasování na školáky“ – od 9:00 hod. – dopolední program (Čtyřlístek, Mateřídouška)

každou středu PLAVEME  poslední lekce 13. 6. – přihlášené  děti ze tříd Čtyřlístek, Mateřídouška, Zvonek, Tulipán


   

29 Kvě 2018
Kategorie: Aktuality

 

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v neděli  již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

17:00 Závěr

 

Během odpoledne bude program doplněn o malá překvapení…

6 Úno 2018
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, Den otevřených dveří, kdy si budete moci prohlédnout naši mateřskou školu a dozvědět se vše, co vás zajímá o naší činnosti a o zápisu k předškolnímu vzdělávání, proběhne v sobotu 28. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin.

10 Zář 2017
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2017 – 2018  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy)

a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– „Dýňový týden zakončený Večerem světýlek“ – říjen 2017

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací dětí, rodičů a učitelek – „Od Mikuláše do Vánoc“

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2018

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – březen 2018

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2017 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí – neděle 3. 6. 2018

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2018

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň a rodičů

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

 

9 Zář 2017
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2017 – 2018 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Country tanečkyp. uč. Bc. Kateřina Piskačová, Marta Kopečková

Flétna – p. uč. Mgr. Jana Šulcová, Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Bc. Kateřina Piskačová

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Mgr. Jana Šulcová

Řečová chvilka – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Mgr. Jana Šulcová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

8 Zář 2017
Kategorie: Aktuality

Přijmu asistenta pedagoga s odpovídajícím vzděláním (4 hodiny denně, 8:00 – 12:00 hodin). Nástup možný ihned. Bližší informace na tel. 725 813 439.

4 Zář 2017
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2017/18 naleznete na úřední desce.