1 Říj 2019
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

2. 10.    TŘÍDNÍ SCHŮZKA – třída Mateřídouška

3. 10.    – fotografování dětí /Photodienst/ – přihlášené děti ze tříd Mateřídouška, Čtyřlístek, Sedmikráska

3. 10.    – fotografování dětí /Photodienst/ – přihlášené děti ze tříd Tulipán, Pampeliška, Zvonek

17. 10.   – přijede k nám divadlo s představením „V korunách stromů“ – (všechny třídy)

24. 10.  – „Večer světýlek“ – podvečerní akce pro děti a rodiče na zahradě školy

24. + 25. 10.  – fotografování dětí /Retro foto/ – přihlášené děti

 

 

každé úterý BRUSLÍME přihlášené děti

každou středu PLAVEME  –  přihlášené  předškolní děti ze tříd  Mateřídouška, Pampeliška, Sedmikráska

   

1 Zář 2019
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2019 – 2020  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 24. 10. 2019

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Vánoční tradice“ (9. – 20. 12. 2019)

besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2020

„Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – 1. týden duben 2020

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2020 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2020

„Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2020

výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

„Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na květen

 

1 Zář 2019
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2019 – 2020 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení  – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem  – p. uč. v předškolních třídách

Flétna  – p. uč. Hana Suchánková, Lada Lankašová, Nicol Hůrková

Posezení s kytarou  – p. uč. Marta Kopečková

Keramika  – p. uč. Aneta Ryglová, p. uč. na třídách

Kopaná  – p. uč. Nikol Symonová

Řečová chvilka  – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování  – p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová – ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová

Horolezecká stěna  – p. uč. Miroslav Pozler

Výtvarné činnosti  – p. uč. Eva Povolná, Markéta Kotonová

 

 

10 Čvn 2019
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od 1. 7. 2019 dojde vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin k mírnému zvýšení celodenního stravného. Více na úřední desce. Děkuji za pochopení, Mgr. Miroslav Pozler.

28 Kvě 2019
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v neděli již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

15-17:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Kontaktní zvěřinec – budete se moct pomazlit s těmito zvířátky: Hroznýš královský, užovka červená, agama vousatá,  ježek bělobřichý,  leguán zelený, chameleon jemenský, surikaty a k tomu ohrádka s kachničkami, kuřátky, křepelkami… a možné překvapení.

17:00 Závěr

4 Zář 2017
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2018/19 naleznete na úřední desce.

22 Kvě 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…