10 Čvn 2019
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od 1. 7. 2019 dojde vzhledem k neustále stoupajícím cenám potravin k mírnému zvýšení celodenního stravného. Více na úřední desce. Děkuji za pochopení, Mgr. Miroslav Pozler.

1 Čvn 2019
Kategorie: Aktuality

Nad běžný rámec činností a aktivit nás čeká ještě toto … 😀 

 

 

4. 6.   divadlo „Zlatovláska“ hrané dětmi ze ZŠ M. Horákové  (Mateřídouška, Zvonek)

6. 6.   fotbalový turnaj MŠ na hřišti V Háječku

9.6.   DEN DĚTÍ (odpolední program na školní zahradě)

13. 6.„pasování“ na školáky (odpolední program pro předškoláky i rodiče)

18. 6. – školní výlet do ZOO Dvůr Králové n. L. (všechny třídy)

 

každou středu PLAVEME  –  přihlášené  předškolní děti ze tříd  Mateřídouška, Zvonek, Tulipán


   

28 Kvě 2019
Kategorie: Aktuality

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, kamarádi, srdečně vás zveme na naši školní zahradu, kde v neděli již tradičně oslavíme Den dětí.

A na co se můžete těšit? Zde je program …

13:00       Zahájení

13-17:00 Provoz atrakcí: Skákací hrad Kuřátko, skákací hrady pro nejmenší děti               

13-17:00 Malování na obličej – 4 malířky 

Cukrová vata

13-15:00 Klaun se zábavným uceleným programem – hudba, veselé tanečky, hry, soutěže, diskotéka, klaun je ozvučen a celým programem aktivně děti provází, moderuje.

15-17:00 Klaun s modelováním balónků, hry – volný program

15-17:00 Kontaktní zvěřinec – budete se moct pomazlit s těmito zvířátky: Hroznýš královský, užovka červená, agama vousatá,  ježek bělobřichý,  leguán zelený, chameleon jemenský, surikaty a k tomu ohrádka s kachničkami, kuřátky, křepelkami… a možné překvapení.

17:00 Závěr

1 Zář 2018
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2018 – 2019  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy) a kulturních akcí

– ukázka práce HZS a práce Policie ČR

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – říjen

– vánoční výlet (dle nabídek)

– besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

– Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2019

– „Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – březen, duben 2019

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Velikonoční tradice“ (8. – 16. 4. 2019)

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2019 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2019

– „Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2019

– výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

– „Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na červen

 

1 Zář 2018
Kategorie: Aktuality

Pro školní rok 2018 – 2019 nabízí mateřská škola tyto činnosti v centrech aktivit nad běžný rámec školního vzdělávacího programu.

Činnosti a vedení jednotlivých center aktivit

Bruslení – ve spolupráci s HC Mountfield Hradec Králové

Chvilky a anglickým jazykem – p. uč. v předškolních třídách

Flétna – p. uč. Lada Lankašová, Hana Suchánková, Nicol Hůrková, Marta Kopečková, Bc. Kateřina Piskačová, Kristýna Sadílková DiS.

Keramika – p. uč. na třídách

Kopaná – p. uč. Bc. Kateřina Piskačová

Řečová chvilka – p. uč. Zuzana Jórová

Lyžování p. uč. Zuzana Jórová, Ludmila Valcová ve spolupráci s lyžařskou školou

Plavání – p. uč. Zuzana Jórová, Lada Lankašová

Horolezecká stěna – p. uč. Lada Lankašová

Výtvarné činnosti – p. uč.  Eva Povolná

 

4 Zář 2017
Kategorie: Aktuality

Informace o výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů (úplata za předškolní vzdělávání) a výši stravného na školní rok 2018/19 naleznete na úřední desce.

22 Kvě 2013
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, pro zkvalitnění komunikace mezi vámi a učitelkami vašich dětí dostala každá třída k dispozici mobilní telefon. Čísla naleznete na stránce třídy, do které chodí vaše dítě…