19 Čvn 2020
Kategorie: Aktuality

Změny v úplatě za předškolní vzdělávání najdete v oddílu úřední deska.

16 Čvn 2020
Kategorie: Aktuality

Výsledek přijímacího řízení na prázdniny 2020.

Všechny děti zapsané pod čísly 1 – 47 byly přijaty.

Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

4 Čvn 2020
Kategorie: Aktuality

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143, přijal děti evidované pod těmito registračními čísly:

2   Přijímá se od 1.9.2020
3   Přijímá se od 1.9.2020
9   Přijímá se od 1.9.2020
13 Přijímá se od 1.9.2020
18 Přijímá se od 1.9.2020
23 Přijímá se od 1.9.2020
26 Přijímá se od 1.9.2020
28 Přijímá se od 1.9.2020
31 Přijímá se od 1.9.2020
32 Přijímá se od 1.9.2020
35 Přijímá se od 1.9.2020
36 Přijímá se od 1.9.2020
37 Přijímá se od 1.9.2020
39 Přijímá se od 1.9.2020
40 Přijímá se od 1.9.2020
41 Přijímá se od 1.9.2020
44 Přijímá se od 1.9.2020
47 Přijímá se od 1.9.2020
52 Přijímá se od 1.9.2020
58 Přijímá se od 1.9.2020
59 Přijímá se od 1.9.2020
60 Přijímá se od 1.9.2020
66 Přijímá se od 1.9.2020
67 Přijímá se od 1.9.2020
76 Přijímá se od 1.9.2020
77 Přijímá se od 1.9.2020
81 Přijímá se od 1.9.2020
82 Přijímá se od 1.9.2020
84 Přijímá se od 1.9.2020
86 Přijímá se od 1.9.2020
87 Přijímá se od 1.9.2020
90 Přijímá se od 1.9.2020
93 Přijímá se od 1.9.2020
94 Přijímá se od 1.9.2020

Vyvěšeno dne: 5.6.2020

Mgr. Miroslav Pozler
ředitel školy

29 Kvě 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od pondělí 1. 6. 2020 voďte děti před svůj pavilon.

Končí předávání u spojovací chodby.

25 Kvě 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2020, z důvodu ztížených podmínek přímé komunikace Vám zašleme 26. 5. 2020 elektronický dotazník pro zjištění Vašeho zájmu o umístění dítěte v době letních prázdnin. Dotazník, prosím, vyplňte a to i v případě, že zájem mít nebudete a odešlete do 31. 5. 2020. Pokud přesto dotazník neodešlete, škola bude vnímat tuto skutečnost tak, že o umístění dítěte v době prázdnin zájem nemáte.

Z důvodu rekonstrukce MŠ Sluníčko (Štefánikova) předpokládáme o prázdninách zvýšený zájem
o umístění dětí průběžně ve všech mateřských školách našeho obvodu. Prosíme Vás proto o pečlivé zvážení nutnosti umístění Vašeho dítěte do náhradních mateřských škol. 
Zároveň upozorňujeme, že dojde k mísení dětí z různých škol a tím i k možnému  zvýšenému riziku přenosu nákazy.

Rozpis termínů:

 1. Do 31. 5. 2020 – vyplnit a odeslat dotazník
 2. Od 10. do 11. 6. 2020 doručit vyplněnou a podepsanou žádost do příslušné MŠ (viz příloha tohoto emailu). Potvrzení lékaře není třeba. (Dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět. )
 3. Způsob doručení žádosti: datovou schránkou, poštou, emailem s platným el. podpisem, do schránky školy
 4. 17. 6. 2020 Vám bude příslušnou školou emailem  zasláno  registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno, číslo účtu a variabilní symbol,  pro účel  platby  (školného a  stravného) na účty jednotlivých škol.
 5. 17. 6. 2020 vyvěšení seznamu přijatých dětí na www. stránkách příslušné školy a ve vývěsce školy.
 6. Do 26.6. 2020 úhrada stanoveného školného a stravného na účty příslušných mateřských škol.

Předem Vám děkujeme za spolupráci, dodržení stanovených termínů a tím usnadnění složité administrace.   

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

21 Kvě 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin jsme nuceni od 1. 6. 2020 zvýšit ceny stravného. Aktuální výši naleznete na úřední desce. Děkuji za pochopení.

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy.

4 Kvě 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od 5. 5. 2020 se prodlužuje provozní doba školy. Otevřeno máme od 7:00 do 16:00 hodin.

1 Kvě 2020
Kategorie: Aktuality

Vzhledem ke včerejšímu rozhodnutí vlády se mění povinné vybavení dítěte při pobytu v MŠ. Děti od 2 do 7 let nemusí používat v prostorách mateřské školy roušky.

28 Dub 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od pondělí 4. 5. 2020 zahajujeme omezený provoz naší MŠ. Žádám vás, abyste umístění dítěte ve škole využili pouze v nezbytných případech.

Pokud jste se rozhodli využít od 4. 5. našich služeb, přihlaste, prosím, své dítě k odběru stravy nejlépe do 29. 4. 2020 (nutné pro objednání a nákup surovin) na emailu: jidelnamshorakove@seznam.cz a v kopii msmhorakove@seznam.cz a seznamte se s následujícími pokyny.

 

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:30 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy, bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek označený jménem dítěte a v něm:

 • roušky – 4 až 5 ks na celý den
 • 2 igelitové sáčky s označením „ČISTÉ“ a „POUŽITÉ“
 • notýsek = malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče

Vytvořené skupiny (třídy) dětí budou neměnné.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

Na předem určeném místě (mimo společné vnitřní prostory, nejlépe ve venkovním areálu školy) předání dítěte od rodiče, popřípadě jiné odpovědné osoby.

Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

Dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba).

Kontrolovat zdravotní stav dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky (roušky) vždy při předávání dítěte do mateřské školy:

 • Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby.
 • Podpisem (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listiny zákonný zástupce dítěte, popřípadě doprovázejí osoba, každý den ráno současně stvrzuje, že:
 • dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
 • dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě.
 • Kontrola batůžku a jeho vybavení (roušky, označené sáčky, notýsek).
 • Při vstupu do MŠ dítě i zaměstnanec provedenou správnou hygienu rukou a následnou dezinfekci.

 Doporučení mohou být upravena v případě vyjádření MŠMT ČR.

 

 Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

15 Dub 2020
Kategorie: Aktuality

Informace školy pro rodiče k zápisu do mateřských škol

zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové

pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!

Z tohoto důvodu doporučujeme zřízení datové schránky, která nejvhodněji zajistí  právní formu zápisu a zároveň i snazší a rychlejší komunikaci.

Jak postupovat:

 1. Předzapište vaše dítě prostřednictvím webu: elektronickypredzapis.cz, který bude spuštěn 2. 5. 2020 (jednotlivými kroky vás program navede) do naší MŠ od 2. 5. do 16. 5. 2020.

 

 1. Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu s dalšími dokumenty (kopie rodného listu1, kopie očkovacího průkazu, čestné prohlášení o očkování – dle vyjádření MŠMT není v současné situaci třeba potvrzení lékaře,2 případně kopie doporučení školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání3) zašlete nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozději do 16. 5. 2020 následujícími způsoby:

 

 1. datovou schránkou
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)
 3. poštou
 4. v krajním případě osobním podáním v mateřské škole ve dnech 14. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hod. a 15. 5. od 9:00 do 11:00 hod.

Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti a čestného prohlášení o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v záložce Úřední deska),  písemně ji  vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

V případě že budete chtít sdělit další skutečnosti, týkající se zápisu vašeho dítěte do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti,  využijte opět datovou schránku školy, případně email ředitele školy msmhorakove@seznam.cz

Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně nepřejete docházku vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových ulic jednotlivých mateřských škol naleznete na stránkách magistrátu města HK a na webových stránkách MŠ), doporučujeme si podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V nespádové MŠ bude vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a nemusí být z důvodu kapacity školy přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli nespádové MŠ emailem.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne 5. 6. 2020. Zaslání registračního čísla proběhne stejnou cestou, jakou byla doručena přihláška. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí  datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí  domluvě s ředitelem školy (msmhorakove@seznam.cz, 725 813 439) v úterý  26. 5. 2020 od 10:00 do 11:00 hod.

 

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

 

Vysvětlivky:

1    Po ověření údajů bude tato písemnost skartována, nebude zakládána do spisu.

2    Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

3    Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.