25 Kvě 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, blíží se termín podání žádostí na prázdninový provoz 2020, z důvodu ztížených podmínek přímé komunikace Vám zašleme 26. 5. 2020 elektronický dotazník pro zjištění Vašeho zájmu o umístění dítěte v době letních prázdnin. Dotazník, prosím, vyplňte a to i v případě, že zájem mít nebudete a odešlete do 31. 5. 2020. Pokud přesto dotazník neodešlete, škola bude vnímat tuto skutečnost tak, že o umístění dítěte v době prázdnin zájem nemáte.

Z důvodu rekonstrukce MŠ Sluníčko (Štefánikova) předpokládáme o prázdninách zvýšený zájem
o umístění dětí průběžně ve všech mateřských školách našeho obvodu. Prosíme Vás proto o pečlivé zvážení nutnosti umístění Vašeho dítěte do náhradních mateřských škol. 
Zároveň upozorňujeme, že dojde k mísení dětí z různých škol a tím i k možnému  zvýšenému riziku přenosu nákazy.

Rozpis termínů:

  1. Do 31. 5. 2020 – vyplnit a odeslat dotazník
  2. Od 10. do 11. 6. 2020 doručit vyplněnou a podepsanou žádost do příslušné MŠ (viz příloha tohoto emailu). Potvrzení lékaře není třeba. (Dodatečný příjem žádostí již mateřské školy nebudou provádět. )
  3. Způsob doručení žádosti: datovou schránkou, poštou, emailem s platným el. podpisem, do schránky školy
  4. 17. 6. 2020 Vám bude příslušnou školou emailem  zasláno  registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno, číslo účtu a variabilní symbol,  pro účel  platby  (školného a  stravného) na účty jednotlivých škol.
  5. 17. 6. 2020 vyvěšení seznamu přijatých dětí na www. stránkách příslušné školy a ve vývěsce školy.
  6. Do 26.6. 2020 úhrada stanoveného školného a stravného na účty příslušných mateřských škol.

Předem Vám děkujeme za spolupráci, dodržení stanovených termínů a tím usnadnění složité administrace.   

Mgr. Miroslav Pozler, ředitel školy

Buďte první kdo komentuje
Vaše připomínky budou posouzeny.