28 Dub 2020
Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče, od pondělí 4. 5. 2020 zahajujeme omezený provoz naší MŠ. Žádám vás, abyste umístění dítěte ve škole využili pouze v nezbytných případech.

Pokud jste se rozhodli využít od 4. 5. našich služeb, přihlaste, prosím, své dítě k odběru stravy nejlépe do 29. 4. 2020 (nutné pro objednání a nákup surovin) na emailu: jidelnamshorakove@seznam.cz a v kopii msmhorakove@seznam.cz a seznamte se s následujícími pokyny.

 

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:30 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty! Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy, bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek označený jménem dítěte a v něm:

  • roušky – 4 až 5 ks na celý den
  • 2 igelitové sáčky s označením „ČISTÉ“ a „POUŽITÉ“
  • notýsek = malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče

Vytvořené skupiny (třídy) dětí budou neměnné.

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

Na předem určeném místě (mimo společné vnitřní prostory, nejlépe ve venkovním areálu školy) předání dítěte od rodiče, popřípadě jiné odpovědné osoby.

Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

Dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými (zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba).

Kontrolovat zdravotní stav dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky (roušky) vždy při předávání dítěte do mateřské školy:

  • Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby.
  • Podpisem (nejlépe vlastní tužkou) prezenční listiny zákonný zástupce dítěte, popřípadě doprovázejí osoba, každý den ráno současně stvrzuje, že:
  • dítě nejeví žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci (např. horečka, kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním,
  • dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě.
  • Kontrola batůžku a jeho vybavení (roušky, označené sáčky, notýsek).
  • Při vstupu do MŠ dítě i zaměstnanec provedenou správnou hygienu rukou a následnou dezinfekci.

 Doporučení mohou být upravena v případě vyjádření MŠMT ČR.

 

 Mgr. Miroslav Pozler

ředitel školy

Buďte první kdo komentuje
Vaše připomínky budou posouzeny.