1 Zář 2019
Kategorie: Aktuality

 

Na školní rok 2019 – 2020  jsou nad běžný rámec činností v mateřské škole naplánovány tyto akce:

– průběžně návštěva divadel (popřípadě divadelní představení v prostorách školy), kulturních a sportovních akcí

– Dýňový týden zakončený „Večerem světýlek“ – 24. 10. 2019

– vánoční výlet (dle nabídek)

– výstava z prací učitelek, dětí, rodičů „Vánoční tradice“ (9. – 20. 12. 2019)

besídky pro rodiče (Vánoce a Den matek), děti mohou pozvat rodiče i na jiné zdařilé akce ve své třídě (dramatizace pohádky apod.)

Masopustní karneval ve všech třídách MŠ – únor 2020

„Táto, mámo, pojď se mnou vytvářet“ – velikonoční výtvarná dílna pro rodiče a děti – 1. týden duben 2020

– po dohodě s rodiči plánujeme pro předškolní děti na jaře 2020 výjezd do školy v přírodě

– oslava Dne dětí  – červen 2020

„Pasování předškoláků na školáky“ – červen 2020

výlet tříd na konci školního roku (dle nabídek a možností), s doprovodem provozních zaměstnankyň

 

Projekty

– projekt „Zdravíčko“ – zaměřeno na zdravý životní styl a zdravou výživu

„Duhový týden ve školce U Lachtana“ – projekt na květen

 

Buďte první kdo komentuje
Vaše připomínky budou posouzeny.